Privacyverklaring Noor Theuws Power Training
Noor Theuws Power Training gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van de diensten van Noor Theuws dan heeft zij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de trainer of via de mail. Denk hierbij aan naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer/ mobiel nummer, E-mailadres en bepaalde, ter zake doende, medische gegevens.

Waarom is dat nodig?
Noor Theuws heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk trainings- en coachingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen worden er zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou gevraagd. Dat doet de trainer alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw training en/of coaching. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Noor Theuws bewaart jouw persoonsgegevens tot 5 jaar na beëindiging van de trainingsovereenkomst.

Delen met anderen
Indien Noor Theuws het zinvol vind om overleg te plegen met derden, dan wordt hiervoor toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@noortheuws.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, hiervoor is legitimatie altijd noodzakelijk, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Noor Theuws neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Noor Theuws via telefoonnummer 06-23194418 of via info@noortheuws.nl

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Noor Theuws kun je contact opnemen met haar via telefoon of email.
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Versie november 2018